Hoe krijg je een souterrain waterdicht!

11-03-2010, 09:26 • 8552 keer gelezen • 1 reactie
Hoe krijg je een souterrain waterdicht! Bij de ontwikkeling van 't Kleine Houthof hebben we een souterrain in het plan opgenomen. Deze ruimte bevindt zich echter onder het waterniveau. Aangezien het souterrain als woonruimte gebruikt gaat worden is het van enorm belang deze ruimte in één keer én voorgoed waterdicht te krijgen. Dit vergt extra aandacht bij de voorbereiding en de uitvoering. De grootste uitdaging zit hem in de betonaansluitingen. Beton is een kunstmatig steenachtig materiaal met een aantal kenmerkende eigenschappen. Zo is de verhouding cement, zand, grind en water tijdens het storten van het beton van cruciaal belang voor het eindresultaat. Ook de onderlinge hechting van in meerdere fases gestort beton heeft een grote invloed op de waterdichtheid van het souterrain.

Voor het creëren van het souterrain hebben we drie stortmomenten. Het eerste stortmoment is de vloer met de onderliggende balken. Het tweede stort moment is het deels vullen van de holle wanden. En het derde moment is het aanvullen van de wanden en het storten van de begane grondvloer van de achterbouw. In de volgende alinea's worden de aandachtpunten per onderdeel toegelicht.

De stort van de vloer

We hebben er voor gekozen om de balken en de vloer in één fase te storten. Omdat we ons onder het straatniveau bevinden passen we een vuilwaterpomp toe om het gemeenteriool te bereiken. Dit betekent wel dat er een verdiepte put in de ruimte moet komen. In de prefab put voor de vuilwaterpomp hebben we rondom een schrumpfprofiel laten opnemen ter bevordering van een waterdichte aansluiting met de vloer. De riolering is in verzwaarde verdiepte stroken gelegd om er voor te zorgen dat er altijd voldoende beton dekking (minimaal 150mm) is. Op advies van een ingehuurde specialist hebben we er voor gekozen om de bovenwapening 25mm onder bovenkant vloer te laten uitkomen, dit om krimpscheuren te voorkomen. Ook heeft deze specialist voor ons het betonmengsel uitgewerkt zodat deze exact is afgesteld op de eisen van de vloer en de stortcondities. Zodra de vloer gestort is wordt deze afgedekt  met folie en wordt er een laagje water opgezet. Dit om het natuurlijke uithardingsproces zo min mogelijk te verstoren. Vierentwintig uur na de stort spuiten we met een hogedrukspuit de randen waar de wanden komen te staan schoon om de hechting tussen vloer en wand te optimaliseren. Hierna mag de vloer zeven dagen niet belast worden. Dit om te voorkomen dat er scheurvorming optreed waar een lek door kan ontstaan.

De stort van de wanden

Voor de wanden hebben we gekozen voor holle prefab wanden van het merk Alvon. Deze wanden hebben een binnen- en buitenschil van 70mm en een totale wanddikte van 300mm. Alle doorvoeren en elektra zijn al tijdens de productie van de wanden opgenomen. De verticale- en horizontale naden zijn de gevarenzones voor lekkages. Als er lekkages zullen optreden zal het via deze stortnaden zijn. De hechting tussen de beton vloer en de prefab wanden is dus van cruciaal belang. Wij hebben een aantal extra maatregelen genomen om het risico tot een minimum te beperken. Bij de horizontale aansluiting tussen vloer en wand hebben we aan de buitenkant een detail toegepast waarmee de stortnaden langer worden gemaakt. Hierdoor verkleinen we de kans dat het water de kans krijgt zich via de naden naar binnen te persen. De stort van de wanden moet in een van tevoren vast gesteld tempo gebeuren. De wanden moeten gelijkmatig gevuld worden maar het mag niet zo zijn dat het beton te snel uithard. Uiteindelijk moet de stort van de wanden één homogene massa vormen. Dit doe je door vertragers in het beton toe te passen, gelijkmatig op een gezet tempo te storten en het beton goed aan te trillen. De wanden worden tot boven het waterniveau gevuld maar niet tot bovenkant wand. Dit doen we omdat we willen dat de vloer de wanden en het dek straks één geheel vormen, dit voor de stabiliteit van de kelder.

De stort van het dek

Voor het uitvoeren van de vloeren in dit project wordt gebruikgemaakt van breedplaatvloeren. Deze vloeren zijn ideaal om het leidingtracé in weg te werken. Ook hebben ze voldoende massa om als woningscheidende vloeren te fungeren. Als de vloeren gelegd zijn en het leidingwerk en randkisten zijn aangebracht kan de stort worden afgerond. Als de derde en laatste stort is geweest zijn vormen de vloer de wanden en het dek één homogene betonmassa. Door de homogene betonmassa is er zo een waterdichte ruimte gecreëerd.

Om alle naden van een extra beschermlaag te voorzien worden zowel de horizontale als de verticale naden na het storten behandeld met een bitumen afdichtingsysteem. Als laatste worden de wanden aan de buitenkant voorzien van isolatie. Dit wordt gedaan om koudebruggen in het souterrain te voorkomen. Na het aanbrengen van de isolatie wordt de ruimte tussen damwand en souterrainwand aangevuld met grond.
Hoe krijg je een souterrain waterdicht! Hoe krijg je een souterrain waterdicht! Hoe krijg je een souterrain waterdicht! Hoe krijg je een souterrain waterdicht!

I. Aarnoudse • 05-04-2011, 20:46
Beste,
Wij willen graag info. over het droog maken en uitdiepen van een souterrain.
Het gaat om een huis uit 1625 waar een souterrain onderzit, die we graag zouden willen uitbouwen tot keuken.
We hebben intressen dit huis te kopen mits het te doen is dit te realiseren.
Het gaat om een pand in Sas van Gent, aan de Westdam.

Mvg,

Iris Aarnoudse

Reageer op dit bericht

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar je gestuurd
     ter bevestiging van je reactie.
Onthoud mijn gegevens    
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.