HUUROVEREENKOMST (woonruimte)

HUUROVEREENKOMST (kantoorruimte)

HUUROVEREENKOMST (garageboxen)

HUUROVEREENKOMST (winkel)

De voorwaarden tussen huurder en verhuurder worden vastgelegd in een schriftelijke huurovereenkomst. Scholz Groep hanteert het ROZ-model. Dit is een model-overeenkomst welke door de vereniging Raad voor Onroerende Zaken is vastgesteld en van tijd tot tijd wordt aangepast aan gewijzigde inzichten en/of wetgeving.

ALGEMENE BEPALINGEN (woonruimte)

ALGEMENE BEPALINGEN (kantoorruimte)

ALGEMENE BEPALINGEN (winkel)

De voorwaarden tussen huurder en verhuurder worden vastgelegd in een schriftelijke huurovereenkomst. Een onlosmakelijk deel van een huurovereenkomst vormt de Algemene Bepalingen. In deze Algemene Bepalingen worden de algemene rechten en verplichtingen van zowel de huurder als verhuurder weergegeven.

BANKGARANTIE
Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder een bankgarantie afgeven overeenkomstig bovenstaand model. Het garantiebedrag wordt meestentijds gerelateerd aan de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder.


Brochure 't Kleine Houthof

Hier vind u de brochure van 't Kleine Hothof in Haarlem.

Kunt u de bestanden niet openen?
Download gratis Adobe Reader